NASZA OFERTA

Nasza Oferta

 • Zarządzanie ryzykiem
  Analiza ryzyka w oparciu o charakter działalności i posiadany majątek.
 • Opracowanie programu ubezpieczeniowego
  Dostosowanego do potrzeb i wymagań Klienta.
 • Zapytanie ofertowe
  Wystosowanie do poszczególnych Zakładów Ubezpieczeń zapytań o ofertę
  w zakresie udzielanej ochrony ubezpieczeniowej.
  W celu dokonania obiektywnego wyboru zapytanie kierujemy do kilku zakładów ubezpieczeń.
 • Negocjowanie warunków ubezpieczenia …
  … oraz wysokości składek ubezpieczeniowych – przystąpienie do ostatecznej negocjacji
  warunków umowy dotyczących pokrycia ryzyk ,
  dodatkowych klauzul, rozszerzających zakres ochrony oraz poziomu składki.
 • Zestawienie ofert zakladów ubezpieczeń
  obejmujące analizę porównawczą w zakresie ochrony ubezpieczeniowej
  i wysokości składek oraz sugestie dotyczące poszczególnych rozwiązań
  wraz z propozycją wybrania optymalnego wariantu.
 • Umowę ubezpieczenia
  doprowadzenie do zawarcia umowy ubezpieczenia potwierdzonej polisą ubezpieczeniową,
  weryfikacja merytoryczna i formalna polis wystawionych przez zakład ubezpieczeń.
 • Pomoc w likwidacji szkód
  Poprzez przekazanie informacji klientowi na temat zgłaszania szkód do zakładu ubezpieczeń,
  ustalenie procedury powiadomienia brokera o zgłoszonej szkodzie,
  pomoc w kompletowaniu dokumentów niezbędnych do wyjaśnienia okoliczności wystąpienia szkody,
  sprawdzenie przez brokera czy proces likwidacji szkody przebiega zgodnie OWU.
 • Administrację polis
  Czyli prowadzenie bieżącej obsługi polis, monitoring okresów zawartych umów ubezpieczenia,
  przekazywanie informacji dotyczących płatności składek,
  przekazywanie danych do zakładów ubezpieczeń o zmianach w strukturze majątku,
  przekazywanie danych od Klienta do ubezpieczyciela mających wpływ na zmianę ryzyka ubezpieczeniowego
 • Działalność dydaktyczną
  organizację spotkań edukacyjnych dla pracowników Klienta
  w zakresie wiedzy ubezpieczeniowej i technik obsługi ubezpieczeniowej.

Jesteś zdecydowany?

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszą firmą.
Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie, dostosowując się do jego potrzeb.

Skontaktuj się z nami