Broker ubezpieczeniowy

jest niezależnym pośrednikiem ubezpieczeniowym,

posiadającym uprawnienia do prowadzenia działalności brokerskiej, zajmujący się zarządzaniem ryzykiem, doradztwem w zakresie ubezpieczeń,

a w szczególności pośredniczeniem przy zawieraniu umów ubezpieczenia w interesie Klienta i na jego rzecz.

Korzyści dla klienta:

   • Dobrze dopasowany do swoich potrzeb program ochrony ubezpieczeniowej
   • Dostęp do wszystkich produktów ubezpieczeniowych na rynku
   • Specjalistyczne porady odnośnie wyboru produktów ubezpieczeniowych
   • Pewność, że wykupione polisy rzeczywiście ochronią przed określonymi zagrożeniami
   • Wynegocjowanie przez brokera wysokości składek adekwatnych do poziomu ochrony ubezpieczeniowej
   • Korzystając z usług brokera ubezpieczeniowego Klient oszczędza czas, który musiałby poświęcić, chcąc na własną rękę zawrzeć korzystną umowę ubezpieczenia
   • Negocjacje prowadzone przez brokera mogą przyczynić się do znacznej obniżki kosztów ubezpieczenia
   • Dodatkowo, co jest niewątpliwym ułatwieniem dla klienta, broker pomaga w procesie likwidacji szkód
   • Usługi brokerskie dla Klientów świadczone są nieodpłatnie.